1. Strona główna
  2. Hotel
  3. Regulamin Voucherów

Regulamin Voucherów

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Voucherów

Regulamin Voucherów (Bonów) Podarunkowych - kwotowych

I. Warunki ogólne

1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Bodeko Hotele Sp. z oo.z siedzibą w Wiśle, ul. Jawornik 52A,  NIP 649–21-96-241, REGON 240525768, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku - Białej  XVII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270474 , o kapitał zakładowy: 5 001 000,00 zł.

Wydawca zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy (Nabywca – osoba zamawiająca Bon i dokonująca płatności) oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za produkty i usługi świadczone przez obiekt Hotel Ostaniec*** należący do Wydawcy a nabywane przez Okaziciela Bonu (Okaziciel – osoba posiadająca bon). 

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

3. Wartość Bonów dostępne są na stronie internetowej www.ostaniec.com.pl

4. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania produktów i usług w obiekcie Hotel Ostaniec***.

5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

6. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie Bonu podarunkowego. 

7. Niewykorzystanie Bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

8. Wystawienie Bonu następuje po zaewidencjonowaniu środków pieniężnych (300 zł, 500 zł i 1 000 zł) na rachunku firmy Bodeko Hotele Sp. z o.o.

9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu Podarunkowego wydawana jest dla Nabywcy Nota Księgowa dokumentująca zakup Bonu/Bonów. Dokument sprzedaży – Faktura VAT wystawiana jest na rzecz Nabywcy w momencie wykonania usługi bądź wydania towaru przez Wydawcę.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary lub/i usługi w Hotelu Ostaniec***  
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz w obiekcie.

3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w obiekcie, w którym realizowany jest Bon Podarunkowy gotówką lub kartą płatniczą.

4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów/usług na podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do  otrzymania bonu zastępczego.

7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jak również Okaziciel Bonu Podarunkowego mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.

 

Oferty specjalne

Pakiety pobytowe i promocje

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij