1. Strona główna
  2. Hotel
  3. Regulamin Hotelu

Regulamin Hotelu

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin Hotelu

DYREKCJA Hotelu będzie sobie wysoko cenić Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu naszych gości.
1.
Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się , że pokój został wynajęty na jedną dobę.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.15.00, kończy się zaś o godz.12.00 dnia następnego.
2
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia , Gość  hotelowy powinien zgłosić  w recepcji  do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3
Gość  hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając  szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Hotelu.
4
Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia Hotelowi niezwłoczną reakcję.
Hotel ma obowiązek zapewnić :
-   warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
-   bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
-   profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
-   sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego     
    obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
-   sprawną pod względem technicznym usługę ; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być    
    usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób     
    załagodzić  niedogodności.
5
Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 -  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 -  budzenie o wyznaczonej godzinie,
 -  przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych  w czasie pobytu gościa w Hotelu,
 -  przechowywanie bagażu: Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu        
    gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
6
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art.846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić  recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7
Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż hotelowy parking dozorowany.
8
W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz.22.00 do godz.7.00 dnia następnego.
Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinna zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
9
Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzać  zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
Gość  hotelowy ponosi odpowiedzialność  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów , wyposażenia  i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju  hotelowym: grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
10
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.
11
Goście korzystający z noclegu w Hotelu mają obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa wprowadzonych w obiekcie w związku z COVID-19.
 
 
                                                                                                                                                              Dyrekcja Hotelu Ostaniec***

Oferty specjalne

Pakiety pobytowe i promocje

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij