REZERWACJA
ONLINE
Oferty specjalne

 "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

”Poprawa jakości i konkurencyjności infrastruktury turystycznej Jury Krakowsko -Częstochowskiej

poprzez budowę ogrodu zimowego oraz modernizację zaplecza gastronomicznego Hotelu Ostaniec w Podlesicach” „Bodeko Hotele” Sp. z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu wynosi 1 830 000 zł. w tym wartość dofinansowania 750 000 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.silesia-region.pl

 

 
 
LOKALIZACJA
NEWSLETTER
PARTNERZY

              

FACEBOOK
LOKALIZACJA
NEWSLETTER
PARTNERZY

              

FACEBOOK